Hoppa över navigering
  1. Fartyget S/S Bore är väldens äldsta fortfarande fungerande ångisbrytare. Fartyget är byggt vid Kockums Mekaniska verkstad 1894. Nuvarande ägare till fartyget S/S Bore har erbjudit Malmö stad att förvärva fartyget S/S Bore så att fartyget kan kvarstanna i Malmö.

    Sammanlagt äskas för förvärvet 2,5 mnkr netto. Malmö förskönings och planteringsförening ställer sig positiva att bevilja Malmö stad 500 tkr i bidrag. Driftskonsekvenserna beräknas uppgå till 2 135 tkr första året. Därefter beräknas den årliga kostnader uppgå till 1,1 mnkr i genom-snitt/år. I det fall att det ideella engagemanget avtar kan det komma extra kostnader, samt det kommer behövas mer arbetstid än det som läggs idag i det fall att fartyget öppnar för allmänheten. Förvärvskostnaden för fartyget bedöms i enlighet med den av extern oberoende skeppsmäklare som rimlig.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.