Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2.   2

  Information från förvaltningen

 3.   3

  Presentation stadionområdet

 4.   4

  Presentation remissinriktning Föreningsstöd 2023

 5.   5

  Presentation lokalkostnadsutredning

 6. Från 2023-01-01 blir fritidsnämnden primärhyresgäst för ett antal gymnastikhallar från grundskolenämnden. Sedan tidigare finns beslutad modell för fördelning av kostnader mellan fritidsnämnden och grundskolenämnden där fritidsförvaltningen betalar 46% och grundskoleförvaltningen betalar 54% av lokalkostnaderna, inkl. städ och el, för dessa hallar. En ökad kostnad för fritidsförvaltningen uppstår för visst underhåll och tillsyn. Riseberga gymnastikhall var under renovering när kommunbidragsjustering gjordes mellan fritidsnämnden och grundskolenämnden, enligt beslutad modell. Därför behöver den växlingen göras nu. Grundskoleförvaltningen har godkänt kommunbidragsjusteringen och ärendet tas även i grundskolenämnden.

 7. Riktlinjer för fritidsnämndens internkontrollarbete uppdateras vid behov av väsentliga ändringar, senaste riktlinjer beslutades 2018.

  Väsentliga ändringar i denna revidering av riktlinjer:

  • Omdisponering av text och styckesindelning
  • Tillägg: en inledning, internkontrollsamordnarens ansvar att utbilda nya chefer, beskrivningen att ”när en granskning planeras ska kostnaden för granskningen vägas mot nyttan” samt styckena ”formulering av risk” och ”en lärande organisation”.

   

  Bilagor

 8. Fritidsnämnden skickade ansökan för VM i konståkning till kommunstyrelsen i mars 2023 (§45). Nu avser fritidsnämnden komplettera ansökan med budget för evenemanget.

 9. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Medlen, som uppgår till 22,2, är avsedda för att utveckla samverkan mellan aktörer i lokalsamhället. Medlen kan även användas för att förstärka och komplettera kommunens brottsförebyggande arbete, öka tillgängligheten i socialtjänstens verksamheter gentemot barn och unga. Därutöver har kommunstyrelsen möjliggjort 15 miljoner för kommunens nämnder att äska för arbete med hållbar lokal utveckling inom områdena; ökad trygghet, minskad segregation, minskad brottslighet och särskilt satsa på att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungas. Fritidsnämnden har möjlighet att ansöka om medel utifrån sociala insatser och lokal utveckling (STK-2023-490). Fritidsförvaltningen har identifierat fem insatser som uppfyller de uppställda kraven.

 10. Kommunfullmäktige har lämnat motion från John Roslund (M) till samtliga nämnder för yttrande. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett särskilt minnesdokument med Malmö stadsvapen att användas vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker för att visa uppskattning av fritidspolitikerns insats för stadens nämnder eller bolag.

  Bilagor

 11.   11

  Ansökan om dispens konsulentbidrag, Malmö Squash Club

 12. Korpen Malmö IF ansökte den 10 mars 2023 om dispens för 0,5 konsulenttjänst för att få beviljat 1,0 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2022-07-01 – 2023-06-30) beviljats grundstöd för 1,0 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 0,5 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Korpen Malmö IFs ansökan om dispens för 0,5 konsulenttjänst avslås och beviljas för totalt 0,5 konsulenttjänst.

  Bilagor

 13. Klagshamns Ryttarförening ansökte den 13 mars 2023 om dispens för 1,0 konsulenttjänst för att få beviljat 1,5 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande (2022-07-01 – 2023-06-30) period beviljats grundstöd för 1,5 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 0,5 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Klagshamns Ryttarförenings ansökan om dispens för ytterligare 1,0 konsulenttjänst avslås och beviljas för totalt 0,5 konsulenttjänst.  

  Bilagor

 14. ansökte den 1 mars 2023 om dispens för 1,0 konsulenttjänst för att få beviljat 3,0 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2022-07-01 - 2023-06-30) beviljats grundstöd för 3,0 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 2,0 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att GAK Enighets ansökan om dispens för 1,0 konsulenttjänst avslås och att föreningen beviljas för totalt 2,0 konsulenttjänst.

  Bilagor

 15. Örestads Ryttarsällskap ansökte den 1 mars 2023 om dispens för 0,5 konsulenttjänst för att få beviljat 1,0 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2022-07-01 - 2023-06-30) beviljats grundstöd för 1,0 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 0,5 konsulenttjänst. Dispensen kan beviljas om en förening har gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Örestads Ryttarsällskaps ansökan om dispens för 0,5 konsulenttjänst avslås och att föreningen beviljas för totalt 0,5 konsulenttjänst.

  Bilagor

 16. Winning Boxing Club ansökte den 27 februari 2023 om dispens för 0,5 konsulenttjänst för att få beviljat 0,5 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2022-07-01 – 2023-06-30) beviljats grundstöd för 0,5 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd kontant. Dispens kan beviljas om en förening har gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Malmö Winning Clubs ansökan om dispens för 0,5 konsulenttjänst avslås och att föreningen beviljas grundstöd kontant.

  Bilagor

 17. Husie IF ansökte den 22 februari 2023 om dispens för 0,5 konsulenttjänst för att få beviljat 2,0 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2022-07-01–2023-06-30) beviljats grundstöd för 2,0 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 1,5 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Husie IFs ansökan om dispens för ytterligare 0,5 konsulenttjänst beviljas och att föreningen beviljas för totalt 2,0 konsulenttjänst.  

  Bilagor

 18. ansökte den 21 februari 2023 om dispens för 0,5 konsulenttjänst för att få beviljat 1,0 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande (2023-07-01 – 2024-06-30) period beviljats grundstöd för 1,0 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 0,5 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Lindeborgs FF 1948 ansökan om dispens för ytterligare 0,5 konsulenttjänst beviljas och beviljas för totalt 1,0 konsulenttjänst.

  Bilagor

 19. Malmö AmatörteaterForum MAF ansökte den 14 mars 2023 om dispens för 0,5 konsulenttjänst för att få beviljat 0,5 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2022-07-01 – 2023-06-30) beviljats grundstöd för 0,5 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd kontant. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Malmö AmatörteaterForum MAFs ansökan om dispens för 0,5 konsulenttjänst avslås och att föreningen istället beviljas grundstöd kontant.

  Bilagor

 20. ansökte den 16 februari 2023 om dispens för 0,5 konsulenttjänst för att få beviljat 1,5 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2022-07-01-2023-06-30) beviljats grundstöd för 1,5 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 1,0 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Friluftsfrämjandet Malmös ansökan om dispens för ytterligare 0,5 konsulenttjänst avslås och att föreningen beviljas för totalt 1,0 konsulenttjänst.

  Bilagor

 21. ansökte den 16 mars 2023 om dispens för 0,5 konsulenttjänst för att få beviljat 1,5 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2022-07-01-2023-06-30) beviljats grundstöd för 1,5 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 1,0 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Limhamns Brottarklubbs ansökan om dispens för ytterligare 0,5 konsulenttjänst avslås och beviljas för totalt 1,0 konsulenttjänst.

  Bilagor

 22. FC Rosengård 1917 ansökte den 6 mars 2023 om dispens för 0,5 konsulenttjänst för att få beviljat 2,0 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2022-07-01 – 2023-06-30) beviljats grundstöd för 2,0 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 1,5 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att FC Rosengård 1917s ansökan om dispens för ytterligare 0,5 konsulenttjänst avslås och att föreningen beviljas för totalt 1,5 konsulenttjänst.  

  Bilagor

 23. ansökte den 17 mars 2023 om dispens för 0,5 konsulenttjänst för att få beviljat 1,5 konsulenttjänst totalt. Föreningen har för innevarande period (2022-07-01 – 2023-06-30) beviljats grundstöd för 1,5 konsulenttjänst, men uppnår nu endast grundstöd för 1,0 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om en förening har en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Malmö Tennisklubbs ansökan om dispens för ytterligare 0,5 konsulenttjänst avslås och att föreningen beviljas för totalt 1,0 konsulenttjänst.

  Bilagor

 24. Sverigedemokraterna (SD) har lämnat nämndsinitiativ avseende Malmö Konståkningsklubb. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästkommande nämnd.

 25. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2023-04-17.

  Bilagor

 26. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-03-01--2023-03-31. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-03-01--2023-03-31.

 27.   27

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.