Hoppa över navigering
  • Stadsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar för detaljplan för del av fastigheten Hyllie 155:91 (väster om Mässan) i Hyllie. Detaljplanen möjliggör en sport- och fritidsanläggning

    innehållande dels en vertikal vindtunnel för flygsimulering och dels padelbanor, i kombination

    med centrumverksamhet och kontor. Fritidsnämnden uttryckte i sitt yttrande i samrådet att den ser positivt på att utrymme ges för verksamheter som bidrar till att erbjuda malmöborna möjligheter till fysisk aktivitet och en aktiv fritid.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.