Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare

 2. Föredragande: Johan Hermansson

 3. Föredragande: Matilda Winberg

 4. Föredragande: Jelena Kuzmanovic

 5. Nämndsbudget 2023 delarna verksamhet och ekonomi beslutades av fritidsnämnden i januari.

  I detta ärende kompletteras Nämndsbudget 2023 med nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen.

  Här beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden.

  Bilagor

 6. Strategi för kustskydd 2025–2125 har tre övergripande syften som innefattar att förmedla kommunens syn på klimatet och översvämningsrisken, hur staden fysiskt ska hantera utmaningarna, samt hur strategin ska implementeras översiktsplanen. Övergripande mål är att Malmö ska bevaras och utvecklas som kuststad. Strategin är digital och består av två delar: Planeringsinriktningen visar stadens samlade politiskt beslutade hållning och inriktning, (denna del finns som PDF- version). Planeringsunderlagen visar analys- och utredningsunderlag för planeringsinriktningen. Remissförslaget Strategi för kustskydd har tagits fram i samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Dialog har skett löpande med länsstyrelsen i Skåne kring klimatanpassning i fysisk planering. Fritidsförvaltningen ställer sig positiv till Strategi för kustskydd 2025–2125.

  Bilagor

 7. Ärendet beskriver underlag för slutgiltigt beslut om anläggning av 2/3-dels konstgräsplan (plan 3) på Limhamns Idrottsplats. På samma idrottsplats finns sedan tidigare två 11-spels konstgräsplaner. Serviceförvaltningen har utfört projektering av anläggningen och upprättat förslag till hyresavtal. Förvaltningen förordar att beslut fattas om att anlägga konstgräsplanen enligt upprättat förslag.

 8. Fritidsnämnden arrangerar sedan 2016 en årlig föreningsgala för att uppmärksamma och hylla föreningslivet i Malmö. Priset Årets förening och Årets eldsjäl utser fritidsnämnden tillsammans med paraplyorganisationerna Malmö Ideella och Malmö Idrottens Samorganisation (MISO). Fritidsnämnden utser även pris till Årets unga ledare sedan 2021. Utmärkelsen Årets Friskuspris har haft olika avsändare genom åren och delats ut på Föreningsgalan. Fritidsnämnden, som de senaste åren gjort särskilda insatser för att främja en meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning, föreslås ansvara för utnämningen för att säkra prisets framtid.

 9. Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet 2023-03-13.

 10. Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning för perioden 2023-02-01--2023-02-28. Delegerade beslut inom området personal anmäls för perioden 2023-02-01--2023-02-28.

 11.   11

  Förteckning över skrivelser och protokoll 2023

 12. Under 2022 ansökte Svenska Konståkningsförbundet tillsammans med Malmö stad och Region Skåne värdskapet för VM i konståkning 2025. Den gången föll valet på Boston i USA men förbundet har fått indikationer på att Sverige och Malmö är aktuella för VM i konståkning 2028. Fritidsförvaltningen föreslår att Malmö stad tillsammans med Svenska Konståkningsförbundet går vidare i processen med att ansöka om värdskapet för VM i konståkning 2028.

 13.   13

  Presentationsmaterial till nämnden

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.