Hoppa över navigering
  1.   1

    Val av justerare

  2. På samma sätt som föregående år behandlas nämndsbudgeten för verksamhetsår 2024 vid två tillfällen. Vid det första tillfället som ägde rum den 10 januari fastställde kommunstyrelsen de delar av nämndsbudgeten som beskriver hur tilldelade ekonomiska ramar är planerade att användas under året. Därutöver fastställdes de delar i nämndsbudgeten som behandlar kommunstyrelsens planeringsförutsättningar, prioriterade områden samt planeringskommentarer för tilldelade budgetuppdrag.

    Vid detta andra tillfälle behandlas de delar i nämndsbudgeten 2024 som beskriver hur kommunstyrelsen planerar att bidra till de kommunfullmäktigemål som riktats till styrelsen samt hur styrelsen planerar att följa upp sitt bidrag till respektive kommunfullmäktigemål.

    Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.