Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Anmälan av inkomna skrivelser

 3.   3

  Redovisning av delegationsbeslut

 4.   4

  Remiss från Finansdepartementet - Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

 5.   5

  Stadsrevisionens granskning av kommunstyrelsens arbete med målstyrning

 6.   6

  Uppföljning av visselblåsarärenden 2023

 7.   7

  Återrapportering av Malmö stads ansökan till Europeiska Socialfonden inom inkluderande arbetsplats

 8.   8

  Nämndsbudget 2024 - kommunstyrelsen fv 102

 9.   9

  Nämndsbudget 2024 – finansiering

 10. Ärendet kommer att kompletteras med underlag

 11.   11

  Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 5805 Hammars park Strandåsstigen

 12. KF 240201

 13. KF 240201

 14. KF 240201

 15. KF 240201

 16. KS 240201

 17. KF 240201

 18. KF 240201

 19.   19

  Nämndinitiativ Magnus Olsson (SD) om att avsluta samarbetet med Islamakademin och Salahuddin Barakat

 20.   20

  Överföring av medel från kommunstyrelsens anslag för Evenemang

 21. KF 240201

 22.   22

  Nämndinitiativ Anton Sauer (C) om att göra extra granskningar av fakturor som betalas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.