Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Inkomna frågor

 3.   3

  Besvarande av frågor

 4.   4

  Återrapportering från kommunfullmäktiges presidium om åtgärder utifrån genomförd översyn av tillgängligheten i Malmös kommunfullmäktigesal

 5.   5

  Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 3311 Södervärn, 3300 Dalaplan, 3355 Södervärn-Stadiongatan, 3412 Dalaplan samt 3429 Södervärn, Storstadspaketet

 6.   6

  Ansökan från funktionsstödsnämnden om lokalanskaffning genom investering av nybyggnad gällande Käglinge LSS inom fastigheten Käglinge 11:3

 7.   7

  Motion av John Roslund (M) om att ta fram särskilt minnesdokument med Malmö stadsvapen att användas vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker

 8.   8

  Motion av John Eklöf (M) och Farishta Sulaiman (M) om utökad samverkan mellan skola och socialtjänst

 9.   9

  Motion av John Roslund (M) om rättvisa betyg

 10.   10

  Motion av Magnus Olsson (SD) om att ge Malmöeleverna större möjligheter att påverka skolmaten

 11.   11

  Motion av John Roslund (M) och Malin Ahlström (M) om likartad bedömning av elevers kunskaper

 12.   12

  Valförslag och avsägelser

 13.   13

  Anmälan av inkomna skrivelser

 14.   14

  Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning

 15.   15

  Inkomna interpellationer

 16.   16

  Eventuellt besvarande av interpellationer

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.