Hoppa över navigering

Möte 2022-05-13

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 •   3

  Godkännande av dagordning

 • Diskussion kring och förslag avseende översynen av romska rådet.

 • Presentation av process och utkast av revideringen av handlingsplanen för den nationella minoriteten romer i Malmö. Förslag och synpunkter inhämtas från rådets ledamöter.  

 •   6

  Övrigt

 •   7

  Mötet avslutas

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.