Hoppa över navigering

Möte 2021-12-10

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av protokolljusterare

 •   3

  Godkännande av dagordningen

 • Diskussion kring på vilket sätt Malmö stads romska råd kan bidra till regeringens mål om att stärka tillit och överbrygga förtroendeklyfta, i enlighet med regeringens strategi för att säkerställa romers mänskliga rättigheter i Sverige (2012-2032).  

   

 • Samråd gällande kommunstyrelsens översyn av romska rådet samt fortsättning av samråd avseende rådets reglemente.

  Arbetsutskottet föreslår att följande punkter diskuteras: vilka frågor ska rådet arbeta med, vad är syftet med rådet, vilka är rådets funktioner, se över representation i och administration av rådet samt planera för att rådet arbetar långsiktigt och systematiskt.

   

 • Se över protokollföring och hur rådets arbete kan blir ännu mer transparent och tillgängligt.

 • Kulturförvaltningen informerar om var i arbetet med inrättandet av ett romskt bibliotek kommunen befinner sig.

 • Planering av datum för sammanträden 2022. Följande datum föreslås: 25 februari, 13 maj, 7 oktober, 16 december.

   

 • Information från RIKC om planeringen inför minnesdagen.

 •   10

  Övrigt

 •   11

  Mötet avslutas

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.