Möte 2021-04-16

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av protokolljusterare

 •   3

  Godkännande av dagordningen

 • Malmö stads ekonomidirektör Anna Westerling föredrar för rådet om kommunens budgetprocess och hur Kommunfullmäktiges budget är uppbyggd.

 • Revidering av rådets reglemente pågår utifrån rådande nationell minoritetslagstiftning. Mujo Halilovic föredrar ett utkast till nytt reglemente för rådets ledamöter.

 • Planering inför rådets konferens. Synpunkter och förslag utifrån temat "Politiken, romsk inkludering och minoritetslagstiftningen" samt datum för konferensen ska diskuteras.   

 • Uppdatering till romska rådet gällande processen med att upprätta ett romskt minnesmärke i Malmö.

 •   8

  Övrigt

 •   9

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.