Möte 2019-11-19

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
13:00 - 15:00 Sessionssalen, 7 våning Stadshuset, August Palms plats 1
 •   1
 •   2
 •   3
 •   4

  Mujo föredrar förslag på enkätsvar från RIKC.

  Rådets ledamöter får möjlighet att komma med synpunkter, svaret ska godkännas av rådet och sedan justeras omedelbart. Rådets ordförande överlämnar det personligen efter sammanträdet till Heléne Norberg, avdelningschef på stadskontorets avdelning Analys och hållbarhet, som ska skicka svaret till Länsstyrelsen Stockholm.

   

 •   5

  Information och kontaktuppgifter gällande nationella minoritetsfrågor inom Malmö stad är bristfälliga och missvisande på www.malmo.se/nationellaminoriteter eftersom det i nuläget endast hänvisas till samordnaren för de fyra minoriteterna (judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Detsamma gäller för Malmö stads intranät Komin.

  Frågan diskuterades under rådets arbetsutskottsmöte 2019-11-04. Ordförande har varit i kontakt med kommunikationsdirektören. Förslaget från arbetsutskottet är att ordförande återigen lyfter frågan till kommunikationsavdelningen och att de förtydligar vart man ska vända sig. Förslagsvis på följande sätt: "För frågor gällande de fyra minoriteterna judar, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar kontakta: Sanna Jälevik. För frågor gällande den romska minoriteten kontakta Mujo Halilovic/ Romskt informations- och kunskapscenter."     

 •   6

  Förslag till verksamhetsberättelse för 2019 presenteras.

 •   7

  Förslag till romska rådets verksamhetsplan för 2020 presenteras.

 •   8

  Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter ska uppdateras utifrån den förändrade lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2019. Förslaget till förändring ska presenteras för romska rådets ledamöter och de ska ges möjlighet att komma med synpunkter innan kommunstyrelsen beslutar om förändringar. Förslag på svar presenteras av tjänsteperson från RIKC.

 •   9

  Arbetsutskottet föreslår att nästa års konferens belyser och diskuterar det politiska ansvaret för att implementera nationell minoritetslagstiftning på kommunal nivå.

 •   10

  Malmö stad står värd för regeringens internationella konferens om antisemitism och hågkomsten av förintelsen i oktober 2020.   

 •   11

  Förslag om att undersöka möjligheter för att rådets ledamöter tillsammans gör en studieresa Auschwitz-Birkenau eller har ett internat för att stärka tillit inom rådet samt planera rådets arbete lyftes på arbetsutskottets möte 2019-11-04.

 •   12

  Följande datum för arbetsutskottet föreslås:
  30/1 10:00-11:30
  2/4 10:00-11:30
  21/8 10:00-11:30
  23/10 10:00-11:30

  Följande datum för rådets sammanträden föreslås:
  20/2 13:00-15.00
  21/4 13:00-15:00
  11/9 13:00-15:00
  13/11 13:00-15:00

   

   

 •   13
 •   14
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.