Möte 2020-11-13

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av protokolljusterare

 •   3

  Godkännande av dagordning

 •   4

  Verksamhetsberättelse för romska rådet 2020

 •   5

  Verksamhetsplan för romsk rådet 2021

 •   6

  Skrivelse till Kyrkogårdsförvaltningen

 •   7

  Uppföljning av arbetet med Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022

 • RIKC presenterar ett förslag för program som kan genomföras på ett anpassat vis utifrån spridningen av covid 19.

 • Arbetsgruppen för minnesmärket presenterar sitt förslag för placering av minnesmärket för romska rådet. Rådet beslutar om ett förslag som expedieras till Fastighets- och gatukontoret.

 • Den årliga enkäten från Länsstyrelsen i Stockholm har inkommit till Malmö stad, genomgång ges av svar på frågor som rör den romska nationella minoriteten.

 •   11

  Datum för rådets sammanträden 2021

 •   12

  Övrigt

 •   13

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.