Möte 2020-09-11

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
13:00 - 15:00 Sessionssalen, 7 våningen Stadshuset, August Palms plats 1
 •   1
 •   2
 •   3
 •   4

  Sofie Hellryd och Agneta Sallhed Canneroth från fastighets- och gatukontoret informerar och för dialog med rådet om det kommande romska minnesmärket i Malmö. Förslag till en romsk arbetsgrupp lyfts.

 •   5

  Mats Stjernstedt, Ylva Brännström och Angela Cesarec från Malmö Konsthall informerar om den kommande utställningen med den romska konstnären Ceija Stoijka. Dialog förs med rådet angående delaktighet.

 •   6

  Melinda Sjunnesson och Jerk Elmén från Malmö mot Diskriminering (MmD) informerar om sitt projekt gällande bostadsdiskriminering samt talar med rådet om eventuell delaktighet i detta.

 •   7

  Mujo Halilovic, enhetschef på RIKC, och Olga Friberg Jonsson, planeringssekreterare på RIKC, informerar kort om godkännandet av policyn och handlingsplanen.

 •   8

  Adam Hidestål, avdelningschef på Stadsarkivet och Mujo Halilovic, enhetschef på RIKC, informerar och talar med rådet om arkiv och bibliotek.

 •   9

  Anna Blagojevic, Djura Ivanov, Aslihan Ekinci Kaba och Antonio Kolompar från IRIS-skolan föredrar om önskan att utvidga IRIS-skolans verksamhet till att även omfatta kärnämnen på gymnasienivå.

 •   10
 •   11
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.