Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 3. Fredrik Östensson och Anna-Britt Adell är inbjudna till revisorskollegiets sammanträde för att informerar om Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndaren i Malmö stad. 

 4. Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 5.   5

  Upphandling revisionstjänster 2024-2027

 6. Revisorskollegiets ekonomiska prognos 2023 är inrapporterad i Stratsys (Malmö stads digitala verktyg för planering och uppföljning).

 7. Kungsbacka Kommunrevision och Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till den 72:a primärkommunala revisionskonferensen den 25-26 oktober 2023.

 8. Lekmannarevisorerna informerar från slutrevisionsmöten med samtliga kommunala bolag.

 9.   9

  Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser 2023

 10. Revisionsdirektören informerar om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2023.

 11. Revisionsdirektören informerar om:

  • Revisorskollegiets studiedag
  • Revisorskollegiets planeringskonferens
  • Revisionskontorets verksamhetsplan

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.