Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 3. Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 4. Information från bokslutsmöten med samtliga nämnder och styrelse.

   

 5. Nominering av ordförande bland revisorerna i kommunalförbundet VA Syd för verksamhetsår 2023-2026.

 6. Revidering av arkivredovisningen för revisorskollegiet.

 7. Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 8. Information om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2023.

 9. Revisionsdirektören informerar om

  • Revisorskollegiets studiedag

  • Sammanträden 2023

  • Lekmannarevision - granskningsinsats 2023

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.