Hoppa över navigering

Möte 2019-02-11

Tekniska nämndens delegation 1
09:30 - 09:50 Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4287
 •   1

  Val av justerare samt justeringsdag

 •  

  a) Information om pågående juridisk processer - Eva Nilsson Lundqvist, avdelningen för struktur och stöd & Barbro Yngveson, fastighetsavdelningen

   

  b) Information om delegationsordningen - Eva Nilsson Lundqvist, avdelningen för struktur och stöd

   

  c) Temalekplats Oxie - Malin Magnusson, stadsutvecklingsavdelningen

 • För att underlätta ärendeberedningen för tekniska nämndens ledamöter/ersättare föreslås att tangentbord köps in. Inköpet görs via upphandlad leverantör och tangentbordet tillhör leverantörens standardsortiment.

 • Malmö växer är ett Vinnova-finansierat projekt som vill hitta nya former för kommunens samarbete med olika aktörer i det offentliga rummet. Under konferensen avhandlas projektets lärdomar och framgångar. Det finns också möjlighet att träffa odlingsföreningar i Malmö.

 • Sammanträdesdag för tekniska nämndens delegation 1 ändras från 28 mars till 2 april.

 • Till Malmö stad har inkommit Malmöinitiativ – förslag att Malmö Stad bidrar till kostnader för kastrering av omhändertagna hemlösa katter i Malmö. Förslaget har av stadskontoret översänts tekniska nämnden. Tekniska nämndens delegation 1 föreslås avslå förslaget.

 • Ett Malmöinitiativ har inkommit som föreslår åtgärder mot bullernivån i Bulltoftaparken. Initiativtagarna föreslår att ett bullerplank sätts upp utmed de större vägarna. Prioriteringar måste alltid göras mellan olika objekt och någon åtgärd är i dagsläget inte aktuell i Bulltofta området.

 • Ett Malmöinitiativ har inkommit med önskemål om offentliga vattenkranar för att göra det möjligt att fylla egna plastflaskor på allmän plats istället för att köpa vatten på flaska. Syfte med förslaget är att minska förekomsten av plast i naturen. Förvaltningen anser att det är ett lovvärt initiativ men att riskerna och kostnaderna med att införa dricksvattenkranar i offentlig miljö överväger den förmodade nyttan samt att fullgoda alternativ redan finns i dagsläget.

 • Medborgarförslaget handlar om att anställa personer som är i behov av att komma från bidragsberoende och in i arbete. Medborgarförslaget önskar att Malmö stad startar en grupp för klottersanering likt Sofielundspatrullen. Tekniska nämndens delegation 1 anser medborgarförslaget vara en positiv idé som bör finnas med fastighets- och gatukontoret planering framöver med anledning av att finansiering av extratjänster framöver ej är fastställd behöver förslaget avslås.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.