Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Återrapportering av yttrande från servicenämnden över fördjupade granskningen Upphandlingar och inköp.

 •   5

  Avrop granskning av statsbidrag från Migrationsverket

 • Redovisning av revisorskollegiets ekonomiska prognos 2020.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om:

  • Revisionsplan 2020
  • Arbetsfördelning 2020, nämnder och bolag
  • Ekonomisk prognos per nämnd
  • Studiedagen 2020
  • Kommek 2020
  • Primärkommunal revisionskonferens våren 2021 i Örebro
  • Sammanställning höstmöten, nämnder och bolag
  • Arvoden och förmåner

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.