Hoppa över navigering
 • Revisionsdirektören informerar om

  • Revisionsplan 2019
   Projektstatus för samtliga fördjupade granskningar i revisionsplanen är att samtliga projekt följer upprättade projektplaner.
  • Upphandling av ramavtal gällande
   - Räkenskapsrevision: 1 leverantör (PwC)
   - Verksamhetsrevision: 3 leverantörer (PwC, EY, KPMG). Förnyad konkurrensutsättning för varje projekt.
  • Riskanalys
   Revisionskontoret har tagit fram ett första underlag med förslag på 20 granskningsområden 2020. Revisorerna har möjlighet att komplettera revisionskontorets underlag med fler granskningsområden senast den 24 oktober. Revisionskontorets underlag tillsammans med revisorernas komplettering kommer att behandlas på planeringskonferensen den 7-8 november.
  • Planeringskonferens
   Programmet för revisorskollegiets planeringskonferens presenteras och delas ut.
  • Revisorskollegiet besöker nämnder
   Förslag på datum och tider presenteras för revisorskollegiets besök hos nämnder.
  • IT-utbildning till revisorskollegiet
   Utbildningen föreslås genomföras den 27 november klockan 13.30-14.30. Utbildningen kommer att fokusera på funktioner i Meetings och Word. Tid kommer också att avsättas för övriga frågor och synpunkter gällande läsplattorna.
  • Nya chefer
   Maria Frej, musikchef vid Tivoli i Köpenhamn, blir ny VD och konserthuschef för Malmö Live.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.