Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Revisionskontorets rapport avseende Malmö stads arbete med kulturstrategin.

 • Revisionskontorets rapport avseende utbildning för nyanlända elever i grundskolan.

 • Revisionskontorets rapport avseende missbruks- och beroendevården för vuxna inom arbetsmarknads- och socialnämnden

 • Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa- vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen avser kvartal 1 2019.

  • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.
  • Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.
  • Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.
  • Information från revisorskollegiets presidiums möte med kommunfullmäktiges presidium.
 •   9

  Upphandling revisionstjänster 2019-2022

 •   10

  Upphandling granskning av upphandlingar och inköp

 •   11

  Upphandling granskning av fastighetsnära underhåll och lägenhetsunderhåll MKB Fastighets AB

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Ekonomisk prognos Malmö stad
  • Revisionsplan 2019
  • Riskanalys 2020
  • Planeringskonferensen den 7-8 november 2019
  • Studiedagen den 10 september 2019

   

  • Revisionsdirektören informerar om
  • Ekonomisk prognos Malmö stad
  • Revisionsplan 2019
  • Riskanalys 2020
  • Planeringskonferensen den 7-8 november 2019
  • Studiedagen den 10 september 2019
  • Cecilia Lind (S) flyttar från kommunen och lämnar sina revisionsuppdrag i Malmö stad

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.