Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare sam tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 •   3

  Revisorskollegiets 2019-2023 protokoll 2023

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden över granskningen av inköp och avtal.

 • Stadsrevisionens rapport avseende kommunstyrelsens arbete med målstyrning.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.


  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.


  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Revisionsberättelse 2022, skrivelsen iakttagelser och synpunkter avseende 2022 års revision, årsredogörelse 2022, revisionsrapport Malmö stads årsredovisning 2022 samt årsrapport 2022 för styrelsen, samtliga nämnder och kommunala bolag.

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.