Hoppa över navigering
  • Lovisa Edvardsson på KPMG redogör för granskningen av likvärdighet och delaktighet – kultur och fritid för barn och unga.

     

    Syftet har varit att bedöma om fritidsnämnden och kulturnämnden säkerställer likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Den sammanfattande bedömningen är att de granskade nämnderna i stora delar säkerställer likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga.

  • Liz Gard på KPMG redogör för granskningen av avseende inköp och avtal i Malmö stad. 

     

    Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden har en tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal. Den sammanfattande bedömningen är att de granskade nämnderna inte har en helt tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.